PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS ANTÉNNÍ A SATELITNÍ TECHNIKY
odborná montáž a servis satelitní a anténní techniky
prodej  
a  
montáž  
potřebného  
technického  
vybavení:  
satelitní  
přijímače,  
set  
top  
boxy,
dekódovací karty, CAM moduly, antény apod.
přesné směrování antén pomocí měřící digitální techniky,
měření tv signálu
ladění a řazení programů (setings)  a nastavení satelitních a pozemních přijímačů
instalace a ladění programů kabelové televize
montáž a servis satelitní televize
montáž   
a   
servis   
anténních   
systémů   
a   
rozvodů,   
rozšíření   
TV   
příjmu   
do   
dalších
místností
instalace  
společného  
TV  
kanálu  
v  
domě  
(bytě)  
např.  
ze  
SAT,  
kamerového  
systému
apod.
aktualizace firmware přijímačů
zapojení a konfigurace audiovizuální techniky
zapojení přenašeče signálů apod.
Specializujeme se na montáž a servis anténní a satelitní techniky.
Zajišťujeme montáž a servis satelitní televize Skylink a anténních systému pozemního digitálního vysílání, instalaci přijímačů IPTV -
např. O2 TV, T-Mobile TV apod. v mosteckém regionu, zejména v těchto obcích: Litvínov, Meziboří, Lom, Louka u Litvínova, Horní Jiřetín, Černice,
Klíny, Mníšek, Český Jiřetín, Mariánské Radčice, Braňany, Osek a dle přání zákazníka.
Satelity, antény, satelitní televize - prodej, montáž a servis satelitní televize Skylink, Freesat
apod.